pl | en

kontakt

Creative wind for
mobile entertainment!

kontakt

 

Ludwik Żółtowski

Sirocco Mobile, CEO

Mobile: +48 606 902 416

E-mail: ludwik.zoltowski@siroccomobile.com 

Leonia Zając

Sirocco Mobile, Key Account Manager

Mobile: +48 795 505 811

E-mail: leonia.zajac@siroccomobile.com

______________________________________________________________________________

 

Siedziba spółki: 

Al. Stanów Zjednoczonych 61A

04-028 Warszawa

 

tel. +48 (22) 516 21 00

fax  +48 (22) 516 21 01

 

Oddział spółki: 

Grupa Developerska - Gliwice

 

Dane rejestrowe:

Sirocco Mobile Sp. z o.o.

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000301170

NIP 5213478053

REGON 141311127

Kapitał zakładowy 500 000 PLN, w całości pokryty.